top of page

Recyclart closes, April party cancelled

A sad day ...

Chers amis, chers amants, chers sympathisants,

Après 20 ans Recyclart se voit contraint de quitter la gare de Bruxelles-Chapelle et de trouver un autre lieu à Bruxelles. Les négociations entre la SNCB/Infrabel et la Ville de Bruxelles sur l'avenir de Recyclart et un nouvel aménagement sous les voies de Bruxelles Chapelle sont toujours en cours. Mais, malgré les efforts de la Ville, une grande incertitude plane sur l’avenir de Recyclart à Bruxelles-Chapelle. Nous devons donc abandonner les locaux pour une durée indéterminée, et ce à partir du 1 mars.

Malgré le déchirement qu’implique une telle rupture, nous orientons notre énergie vers la quête d’un nouvel espace qui aura autant de magnifiques contradictions et de potentialités et où nous pourrons offrir une place au Centre d’Arts, au Bar Recyclart, aux ateliers FABRIK et perpétuer notre travail de quartier. Une recherche que nous faisons avec le soutien de la Ville et tous qui veulent aider.

//

Vrienden, minnaars, sympathisanten,

De onvermijdelijke kogel is door onze met geestdrift geweide kerk.

Na 20 jaar ziet Recyclart zich genoodzaakt het station Brussel-Kappellekerk te verlaten en een andere plek te zoeken in Brussel. De onderhandelingen tussen Stad Brussel en de NMBS/Infrabel over de toekomst van het station zijn nog gaande, maar ondanks de inspanningen van de Stad, is er grote onzekerheid over de mogelijke terugkeer van Recyclart in Brussel-Kappellekerk. Voorlopig gaan we dus voor een nog onbepaalde poos elders heen, we verlaten deze lokalen na 28/2.

We proberen de hartzeer om dit afscheid om te zetten in energie richting de toekomst en het zoeken naar een nieuwe plek. Een plaats die evenveel heerlijke tegenstrijdigheden en mogelijkheden in zich draagt en waar we zowel een plaats kunnen bieden aan het kunstencentrum, Bar Recyclart, en de ateliers van Recyclart FABRIK en waar we ook ons buurtwerk verder kunnen uitbouwen. Deze zoektocht voeren we samen met de Stad en iedereen die wil helpen.

//

As a result our April party is cancelled

RELATED POSTS

FEATURED POSTS

RSS Feed

ARCHIVE

RSS Feed
bottom of page